Accessibility statement

The universal design accessibility statement will not be published. This website will be replaced by BusinessNorway.com by 1 March 2023. Contact us via email at post@innovasjonnorge.no

Tilgjengelighetserklæring

Universell Utforming tilgjengelighetserklæring blir ikke publisert, siden nettstedet slås av eller blir erstattet innen 1 mars2023. Kontakt oss via e-post post@innovasjonnorge.no