Hydrogen & Fuel Cells | Hannover Messe 2023
Mon. 17 Apr - Fri. 21 Apr 2023

Event Partners

Innovation Norway logo
Innovation Norway
Innovation Norway is the Norwegian Government's most important instrument for innovation and development of Norwegian enterprises and industry. Innovation Norway supports companies in developing their competitive advantage and to enhance innovation.
Logo AHK
AHK Norwegen | Norsk-Tysk Handelskammer
Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom
Logo Norwegian Energy Partners
Norwegian Energy Partners
Norwegian Energy Partners (NORWEP) is an organisation with a clearly defined objective: to support and assist in the internationalisation of the Norwegian energy industry. NORWEP is acting as a catalyst for processes between Norwegian industry and international businesses and governments.
Logo NHF
Norsk Hydrogenforum (NHF)
Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er den nasjonale bransjeforeningen for hydrogen og ammoniakk. NHF representerer store og viktige deler av industrien, transportsektoren, myndigheter, organisasjoner og forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge.