Event Organisers

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge

Event Partners

Logo Norwegian Energy Partners
Norwegian Energy Partners
Norwegian Energy Partners (NORWEP) is an organisation with a clearly defined objective: to support and assist in the internationalisation of the Norwegian energy industry. NORWEP is acting as a catalyst for processes between Norwegian industry and international businesses and governments.
NHO
NHO
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA)
Norwegian Ministry of Foreign Affairs
The main task of the Ministry of Foreign Affairs is to secure and promote Norway’s interests internationally. The main task of the Ministry of Foreign Affairs is to secure and promote Norway’s interests internationally.
Logo Eskfin
Eksfin - Eksportfinansiering Norge
Eksfin – Eksportfinansiering Norge, er en statlig finansinstitusjon som utsteder lån og garantier for å fremme norsk eksport og verdiskapning. Eksfin er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og ble etablert 1. juli 2021 etter en sammenslåing av Eksportkreditt Norge og GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt). Eksfin kan hjelpe bedrifter i hele den norske maritime verdikjeden, på ulike stadier og med ulike finansieringsbehov.