Norway pavilion at MEDICA 2022
Mon. 14 Nov - Thu. 17 Nov 2022

Event partners

Innovation Norway logo
Innovation Norway
Innovation Norway is the Norwegian Government's most important instrument for innovation and development of Norwegian enterprises and industry. Innovation Norway supports companies in developing their competitive advantage and to enhance innovation.
Norway Health Tech logo
Norway Health Tech
Norway Health Tech teller nærmere 270 medlemmer. Våre fokusområder er å legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. Vi stimulerer og hjelper til med markedsdrevet innovasjon og legge til rette for kliniske studier, testing og verifikasjoner. Vi er med på forretningsutvikling og internasjonal skalering, blant annet gjennom å trekke investeringskapital til Norge. Og vi spiller en rolle i innovative anskaffelsesprosesser
Logo of Norwegian Smart Care Cluster
Norwegian Smart Care Cluster
Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en Arena Pro-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet med NCE-status. Klyngen jobber for at vi og våre medlemmer skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden.
German-Norwegian Chamber of Commerce logo
German-Norwegian Chamber of Commerce
Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.