Event Organisers

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge

Event Partners

Logo Eskfin
Eksfin - Eksportfinansiering Norge
Eksfin – Eksportfinansiering Norge, er en statlig finansinstitusjon som utsteder lån og garantier for å fremme norsk eksport og verdiskapning. Eksfin er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og ble etablert 1. juli 2021 etter en sammenslåing av Eksportkreditt Norge og GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt). Eksfin kan hjelpe bedrifter i hele den norske maritime verdikjeden, på ulike stadier og med ulike finansieringsbehov.