Event Partners

Logo of Norwegian Smart Care Cluster
Norwegian Smart Care Cluster
Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en Arena Pro-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet med NCE-status. Klyngen jobber for at vi og våre medlemmer skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden.
Norway Health Tech logo
Norway Health Tech
Norway Health Tech teller nærmere 270 medlemmer. Våre fokusområder er å legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. Vi stimulerer og hjelper til med markedsdrevet innovasjon og legge til rette for kliniske studier, testing og verifikasjoner. Vi er med på forretningsutvikling og internasjonal skalering, blant annet gjennom å trekke investeringskapital til Norge. Og vi spiller en rolle i innovative anskaffelsesprosesser
Norges ambassade til Sverige
Norges ambassade til Sverige