Logo AHK

AHK Norwegen | Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom
https://norwegen.ahk.de/no/
AHK Norwegen | Norsk-Tysk Handelskammer

Events we are hosting

Hannover Messe
Mon. 17 Apr 2023
Hydrogen & Fuel Cells | Hannover Messe 2023
Hall 13 | Messegelände | Hannover
See description for further details