Logo Eskfin

Eksfin - Eksportfinansiering Norge

Eksfin – Eksportfinansiering Norge, er en statlig finansinstitusjon som utsteder lån og garantier for å fremme norsk eksport og verdiskapning. Eksfin er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og ble etablert 1. juli 2021 etter en sammenslåing av Eksportkreditt Norge og GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt). Eksfin kan hjelpe bedrifter i hele den norske maritime verdikjeden, på ulike stadier og med ulike finansieringsbehov.
https://www.eksfin.no/no/
Eksfin - Eksportfinansiering Norge

Events we are hosting

Floating offshore wind turbine in Norway
Thu. 01 Jun 2023
Velkommen til kickoff!
See description
Båt på opprørt hav
Tue. 06 Jun 2023
Møt Innovasjon Norge og Eksfin på Nor-Shipping 2023
Nova Spektrum, Lillestrøm
N/A