German-Norwegian Chamber of Commerce logo

German-Norwegian Chamber of Commerce

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.
Visit website
German-Norwegian Chamber of Commerce

Events we are hosting

Picture of the Norwegian pavilion with people networking
Mon. 14 Nov 2022
Norway pavilion at MEDICA 2022
Messe Düsseldorf
From NOK 15 000,- to 80 000,- excl VAT