Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.
Innovasjonnorge.no

Events we are hosting