Logo for Norsk Vann

Norsk Vann

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen og er "governing member" og nasjonalt sekretariat for International Water Association (IWA) og den nordiske avleggeren NORDIWA.
Web
Norsk Vann

Events we are hosting

Wave in abstract form with geometric icons
Sun. 11 Sep 2022
IWA 2022 World Water Congress & Exhibition
Bella Center
See description for further details