Logo of Norwegian Smart Care Cluster

Norwegian Smart Care Cluster

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en Arena Pro-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet med NCE-status. Klyngen jobber for at vi og våre medlemmer skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden.
Norwegian Smart Care Cluster
Norwegian Smart Care Cluster

Events we are hosting

Picture of the Norwegian pavilion with people networking
Mon. 14 Nov 2022
Norway pavilion at MEDICA 2022
Messe Düsseldorf
From NOK 15 000,- to 80 000,- excl VAT